Vẫn chết mỗi ngày

tumblr_mkec0p7j3f1r8hiu2o1_500

Vậy mà em đã bơi đi. Liệu em có biết rằng không bao giờ em có thể biến thành cá hay không? Em sẽ không thể bơi tới Ixxưc-kun, không thấy được con tàu trắng, và không thể nói với nó: “Chào ngươi, con tàu trắng, tao đây mà!” Đó là một đoạn trong cuốn … [Continue reading]