Thương hay yêu…

https://www.flickr.com/photos/kumiko_sekiguchi/16921212968/

https://www.flickr.com/photos/kumiko_sekiguchi/16921212968/

 

Nếu chữ “yêu” nghe nồng nàn, da diết thì chữ “thương” nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.

Không hiểu sao mà tôi thích chữ “thương” hơn chữ “yêu”.
Nếu chữ “yêu” nghe nồng nàn, da diết thì chữ “thương” nghe khép nép hơn, nhưng lại có gì đó nhẫn nại, có gì đó dõi theo, có gì đó âm thầm mà bền bỉ.

[Continue reading]

Viết cho J

Source:distopia-coletiva

J, giá mà chị biết, hôm nay mọi người nhắc về chị như thế nào. Họ quý mến và ngưỡng vọng về chị ra sao. Em thật sự tự hào về chị, chị biết điều đó đúng không J. Em vừa dọn dẹp xong, chiếc tạp dề chị mua cho em, An cứ khen mãi không thôi, nên em tặng … [Continue reading]